Pomoc

Poradnik: przed pogrzebem

Pochówek zmarłej osoby często przebiega w poczuciu bezradności wywołanej bolesną tęsknotą. Pomimo tych utrudniających funkcjonowanie okoliczności rodziny są zmuszone podjąć wysiłek przejścia przez szereg formalności. Pewne czynności muszą zostać wykonane zanim my będziemy mogli służyć pełną pomoc. Dlatego pozwoliliśmy sobie przygotować drobny poradnik, co powinny państwo zrobić zanim udacie się do zakładu pogrzebowego.

Zgon w domu

Do osoby zmarłej w domu należy wezwać lekarza rodzinnego. Jednak, gdy jego wizyta nie jest możliwa w ciągu 12 godzin od śmierci, należy wezwać pogotowie – 999 lub 112 (telefon komórkowy). Przybyły lekarz dokonuje oględzin i zbiera wywiad, a także analizuje dokumentację chorobową osoby zmarłej. Po analizie całości uzupełnia i wystawa kartę zgonu. Jeżeli nie jest w stanie ustalić przyczyn śmierci, może dokonać adnotacji: „przyczyna zgodna nieustalona”. Jeżeli natomiast stwierdzi udział osób trzecich, odstępuje od wystawienia karty zgonu i wzywa policję. Sprawę wtedy przejmuje prokurator. W takim przypadku kartę zgonu podpisze lekarz sądowy, który dokona oględzin lub sekcji zwłok.

UWAGA!

Prawo do przewozu zwłok do kostnicy miejskiej lub zakładu pogrzebowego daje tylko i wyłącznie KARTA ZGONU. Czasami zdarza się, że lekarz pogotowia wypełnia kartę informacyjną i kieruje nas do lekarza POZ, by ten wystawił kartę zgonu. Nie pozwólmy się zbyć, lekarz pogotowia ma nie tylko prawo, ale i obowiązek wystawić kartę zgonu.

Zgon w szpitalu

W przypadku śmierci w szpitalu kartę zgonu wypisuje lekarz prowadzący w czasie hospitalizacji. Rodzina natomiast jest zobowiązana do odebrania ciała z kostnicy szpitala.

Akt zgonu

Egzemplarz A karty zgonu (karta statystyczna do karty zgonu) potrzebny jest w Urzędzie Stanu cywilnego, który na jej podstawie wystawi akt zgonu, natomiast egzemplarz B jest konieczny do organizacji przewozu zwłok do kostnicy miejskiej i pochówku.

Udając się do zakładu pogrzebowego należy zabrać:

  • akt zgonu,
  • dowód osobisty osoby zmarłej,
  • legitymację emeryta/rencisty lub zaświadczenie o zatrudnieniu* osoby zmarłej,
  • dowód osobisty osoby występującej o zasiłek

Wszelkie formalności związane z zasiłkiem załatwimy w Państwa imieniu

Teraz już tylko pozostaje ustalenie miejsca i terminu ceremonii pogrzebowej lub kremacji oraz pochówku.